półfaszyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co do metod działania niektórych odmian faszyzmu. Nie każdy faszyzm jest tak samo bliski Watykanowi; bliższy mu jest np. faszyzm austriacki, hiszpański czy nawet półfaszyzm polski76 od włoskiego, bliższy włoski od hitleryzmu. Ale każdy faszyzm jako taki jest mu bliższy niż demokracja burżuazyjna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.