półliberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawy polskie więc zaczęły odgrywać pewną rolę w nadziejach Francji na przebudowę ustroju w Rosji, choćby w kierunku ograniczonej monarchii konstytucyjnej. W tym upatrywano szansę odrodzenia potęgi wschodniego sojusznika. Początkowo dyplomacja francuska liczyła na półliberalny kurs premiera Wittego i Dumę bułyginowską, o poparcie Francji zabiegał też Witte, pragnący zeuropeizować Rosję. Ambasador francuski w Petersburgu ostro ocenił wprowadzenie stanu wojennego w Królestwie. W de...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalabiński, Stanisław, Tych, Feliks 1969. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.