półmysi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dział, czyli mitozę. Chromosomy ludzkie połączyły się wówczas z chromosomami mysimi i następnie ponownie rozdzieliły na dwa jądra - jednocześnie komórka-mieszaniec podzieliła się na dwie potomne. Powstały dwie nowe komórki - każda z nich dysponowała jądrem półludzkim, półmysim... Wkrótce tą samą metodą otrzymano całe pokolenia komórek-hybry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iłowiecki, Maciej 1969. Nasz wiek XX, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.