północno-wietnamski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w kilka dni po militarnym posunięciu Stanów Zjednoc2onych, wymierzonym w znacznym stopniu przeciwko Związkowi Sowieckiemu — zaminowaniu portów północno-wietnamskich. Brak reakcji ze strony Sowietów wskazywał na wysoką polityczną stawkę, zawartą w powyższych układach, chociażby nawet pociągały one za sobą uprawianie skalkulowanego hazardu przez obie strony. W istocie swej układy moskiewskie były wyraźnie politycznym, krótkoterminowym zyskiem strony sowieckiej, a krótkoterminowym strategicznym zyskiem strony amerykańskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.