półreforma

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 49 	J. Czyński: Półśrodki, półreformy nie ustalą szczęścia ludu!, „Północ” 1835, nr 6, s. 21 i nast. Czyński polemizuje z artykułem W. Zwierkowskiego Chłop i szlachcic w „Nowej Polsce” 1835, s. 317 i nast. Zwierkowski oczywiście nie dał za wygraną i stanął do polemiki. Replikował...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1974. Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.