półsenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Akt drugi poczyna w obu dramatach scena, w którój mąż pogrążony w półsennych dumaniach nad łożem uśpionćj żony, widzi najprzód we śnie, a potem na jawie kochankę lat młodych, myśl myśli swoich, duszę duszy swojćj; poznaje, że się pomylił, sądząc, iż marzenie jego uwidomiło się w postaci dobrej i czułćj żony, a otóż po długiej przerwie wróciło i rożnem jest od niej; przeklina więc chwilę, w którój pojął kobietę: miałżeby sam Bóg wyrzec, że związku dwóch ciał nic rozerwać nie zdoła, choć dusze się rozłączą od siebie, pójdą każda w swoją stronę i ciała gdyby dwa trupy zostawią przy sobie ? Tak zerwawszy ostatnie duchowe ogniwo z żoną,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.