półspółgłoska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zjawisko ubezdźwięcznienia samogłosek nie akcentowanych i, w, ii oraz półspółgłosek w i y (u, j) zachodzi w sąsiedztwie spółgłosek bezdźwięcznych i jest specyficzne dla kanadyjskiego. (We francuskim zachodzi tylko w stosunku do spółgłosek i półspółgłosek.) Występuje ono najczęściej w sylabie w środku wyrazu, a stosunkowo rzadko w nagłosie wyrazu {j : j). Najczęściej ubezdźwięcznieniu ulega i, nieco rzadziej u {= y), a najrzadziej u (= u). Jeżeli chodzi o otoczenie spółgłoskowe, to ubez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.