półspojrzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przyjazne spojrzenie rzucone przez kobietę. Natury te natychmiast traktują owo spojrzenie jako przyzwalające, i tylko od okoliczności i taktu obu stron zależy, jak potoczą się sprawy. To pewne, że te same osoby, które zaliczał do natur nieskomplikowanych, bywały zakochane, ceniące półspojrzenia, tkliwość i wstydliwość. Ale kobiety, w których przyszło im się zakochać, były daleko od morza. Tym mężczyznom na morzu wydawało się, jak zauważył, że kobiety żyjące tak blisko żywiołu jak i oni powinny działać tak samo szybko, sprawnie, pewnie. A jeżeli nie, to powinny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Oryszyn, Zyta 1972. Gaba-Gaba czyli 28 części wielkiego okrętu, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.