półtatarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podróżował natomiast po Ukrainie i tu też stykał się z polskością, czego dowodem są wypowiedzi niektórych bohaterów jego utworów. Włóczęga Barinow (Moje uniwersytety) mówi np. o Ukraińcach, że to naród „półpolski, półtatarski”.20 Również Pustelnik w opowiadaniu o takimże tytule (1923) opowiada o Poczajowie (na Tamopolszczyźnie), że tam „dokoła — sami Polacy, obce okolice, nie nasza to ziemia”.21 Gorki bywał na na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sielicki, Franciszek 1971. Maksym Gorki w kręgu spraw polskich, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.