płynochłonny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. W przypadku śmierci z powodu chorób ostro zakaźnych powinny być przedsiębrane następujące środki zapobiegawcze: 1) zakaz zbierania się większej liczby osób w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są zwłoki, 2) zakaz dotykania zwłok przez kogokolwiek poza czynnościami związanymi z doprowadzeniem zwłok do należytego wyglądu i ułożeniem zwłok w trumnie, 3) obmycie zwłok odkażającym płynem, 4) umieszczenie na dnie trumny warstwy substancji płynochłonnej (trociny, torf, suchy mech, ewentualnie z dodatkiem wapna niegaszonego), 5) szczelne zamknięcie trumny natychmiast po złożeniu zwłok i obmycie jej z zewnątrz płynem odkażającym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.