płytowo-żebrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stropy płytowo-żebrowe składają się z płyty wieloprzęsłowej i żeber, tworzących z pły belki teowe. Odstęp między żebrami wynosi 1,5—2,5 m. Przy większym rozstawie ścit stosuje się żebra dwuprzęsłowe z podciągiem pośrodku. Stropy płytowo-żebrowe stosuje s w magazynach, w konstrukcjach inżynierskich itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.