pałeczkowo-kulkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) materia 8,24,26,46,181, 191, 196,209, 223,224,259,273,275,309 Maxwell James Clerk 26,27,31,32,42, 60,237,238,244,247,261,299,310, 316,317,321,322 Maxwella-Boltzmanna rozkład 84 Maynard Smith John 299,300,321 McCrone John 210,305,307,321 mechanika klasyczna 260 mechanika kwantowa 260,269,280, 314 Mendel Gregor 66 Mercier Charles 208,209 meskalina 130 metafora rewerberującej muzyki 313 metalu atomy 13,39, 52 miejsce sinawe 142 międzymózgowie 139,140 mięśnie 12,95,166,189 mikroelektrody 163 mikrotubule 95,113 Minsky Marvin 161,304,322 miozyna 95 mitochondria 113 model(e) świadomości 274,313 Craika 202,203 matematyczne 60 postrzeżeniowe 195,200,203,210, 221,296 cząsteczkowe białek 59 pałeczkowo-kulkowe cząsteczek 23,53,54,57 związku zawodowego 121 molekularne maszyny sumujące 35, 69,81,82,111,208,260,270 monizm neutralny 275,308 Monod Jacques 85 most 140 mózg (rysunki) 134 rejony kory 151, 174 ssaków, porównanie 136 istota biała 138,288,289 móżdżek 140, 143, 178 mutacje 300 mutacjoniści 300 Naczynia włosowate 111 nadawanie globalne 189,256,292 nadprzewodnictwo 271,273 metale 10 tlenki 273 Nagel Thomas 218,305,308,322 napięciowozależne kanały jonowe 121, 127 NautaW.J. H. 142,303,322...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cairns-Smith, A. G. 1998. Ewolucja umysłu. O naturze i pochodzeniu świadomości, przekł. P. Lewiński, Warszawa : Amber
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.