państwo-partner

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) międzynarodowa pozostaje podstawową formą, w której znajduje wyraz uzgodnienie woli państw-partnerów w procesie integracji. Uchwały Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i innych organizacji, utworzonych w procesie socjalistycznej integracji gospodarczej, nie mają przeważnie na celu zastąpienia stosunków traktatowych, lecz są najczęściej przesłankami zawierania odpowiednich umów przez państwa2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wasilkowski, Andrzej 1974. Socjalistyczna integracja gospodarcza. Zarys problematyki prawnej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.