pacyficzno-indyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzeki i potoki istnieć mogą tylko wtedy, gdy mają swoje obszary zasilania. Obszarami zasilania potoków i rzek są ich zlewnie, a obszarami zasilania mórz i oceanów są zlewiska. Wszystkie rzeki Ziemi zdążają do dwóch głównych zlewisk oceanicznych: atlantycko-arktycznego i pacyficzno-indyjskiego. Dział wodny między tymi zlewiskami przebiega rozległym łukiem od Przylądka Dobrej Nadziei na południu Afryki, kierując się ku północy poprzez Afrykę, Suez, Małą Azję, Góry Kaukaskie, Wyżynę Wałdajską, skąd ku wschodowi przecina Ural, dalej Azję, aż do Cieśniny Beringa, wreszcie od Alaski w Ameryce ku południowi, wzdłuż Kordylierów i Andów, aż do Ziemi Ognistej, położonej na najdalszym płd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.