paleobotaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiego. Mielibyśmy tu pośrednią wskazówkę o związku zachodzącym między rozwojem sił produkcyjnych a przeobrażeniami polityczno-społecznymi. Niestety, nasze wnioski opierają się na wątłej podstawie, którą stanowi interpretacja nazw. Można się spodziewać, że badania archeologiczne i paleobotaniczne przyczynią się jeszcze do wyjaśnienia chronologiczno-geograficznych momentów w rozwoju rolnictwa ornego na ziemiach słowiańskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.