paleogeograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jąc margle, piaskowce itp., które zmusiły artystę od najdawniejszych czasów do stosowania w tych okolicach innych materiałów; jeżeli więc istnieją takie bogactwa odmian warstw kredowych, to czy da się wysnuć jakieś wnioski paleogeograficzne na podstawie badanych próbek kredy szlamowanej z dzieł sztuki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo