pamięciowo-informacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiada się za tzw. aktywizacją procesu nauczania i że pojmuje ją jako metodę nauczania problemowego. Im bardziej uczeń skłonny jest do myślenia, pojętego jako samodzielne rozwiązywanie trudności intelektualnych związanych z danym przedmiotem, i im mniej akcentuje się przy tym opanowanie masy materiału pamięciowo-informacyjnego (oczywiście nie lekceważąc go), tym lepiej jest ze względu na cele i wyniki nauczania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1971. Strach i odwaga, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo