panafrykanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) politykę niezaangażowania, jest jednym z najpoważniejszych rzeczników walki z kolonializmem i neokolonializmem oraz idei panafrykanizmu; N. jest laureatem międzynar. Leninowskiej nagrody pokoju (1961). Napisał m.in. Ghana. The Autobiography of Kwame Nkrumah (1957), Y Speak of Ihe Freedom (1961), Afryka musi się zjednoczyć (1963, wyd. poi. 1965)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.