panaglutynina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pewne światło na mechanizmy powstawania zespołów hemolitycznych w przebiegu grupy rzuciły doświadczenia, w których poddawano erytrocyty działaniu wirusa grypy PR8, a następnie — po oznakowaniu ich izotopami żelaza Fe55 i Fe59 — przetaczano psom, stwierdzając znaczne skrócenie czasu przeżycia tych erytrocytów (13). Znikały one z krwi już po upływie V2 godziny, przede wszystkim u psów wykazujących wysokie miano panaglutynin. Szersze omówienie wpływu wirusów na krwinki czerwone zawiera ogólna część monografii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.