pangermanista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do picia czary z cykutą ani za swoje nowinki nie jest palonym na stosie, lub katowanym czy przemilczanym. Nie podpisał się kilka lat temu na słynnym haniebnym adresie 99 uczonych niemieckich i tern niepodpisaniem się wygrał wielką stawkę życiową. Teraz jako wróg pangermanistów adorowany jest przez wielu Francuzów, owacyjnie przyjmowany w Londynie i w Stanach. W interwiewach deklaruje, że kocha dzieci i... kwiaty..., że przepada za Haydnem... i Bachem, że czytuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.