pangermanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) społeczeństwa niemieckiego. Imperializm pruski stanowił pożywkę duchową dla pangermanistów niemieckich różnych odcieni, dla których był głównym realnym zaczepieniem wt ich marzeniach o wielkości i potędze Niemiec, skoro brakło już dawnego cesarstwa „rzymskiego44, a polityka austriacka nastawiona była na cele zbyt odległe dla ówczesnej mentalności niemieckiej (np. kierunek bałkański), uważane raczej za dalszoplanowe w koncepcjach pangermanistycznych z pierwszej połowy XIX wieku. Rzecz znamienna, że ówcześni pangermaniści zakreślali wr swych planach z upodobaniem granice „naturalne44 przyszłej jednolitej wielkiej Rzeszy, wyznaczając je nad Wisłą i Renem — dokładnie po linii wytycznej imperializmu pruskiego. Między tymi rzekami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz 1947. Odra rzeka pokoju, Warszawa : Tow. Uniwersytetu Robotniczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo