pansomatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tadeusz Kotarbiński, stając się bezsprzecznym „przywódcą” tej szkoły, zbliżył się zresztą w wielu kwestiach do filozofii materialistycznej (reizm pansomatyczny) oraz zintensyfikował swe zainteresowania w zakresie prakseologii, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym kraju, w którym kultura pracy przez wiele dziesięcioleci na skutek złożonych przyczyn historycznych pozostawiała wiele do życzenia, nowe zaś zadania budownictwa społecznego wymagały rozwoju naukowych dociekań w tym zakresie. T. Kotarbiński podjął też refleksję w zakresie biotechniki i etyki,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.