papier-płaszczyzna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzutując graniczne punkty pola widzenia na papier-płaszczyznę (ryc. 14 i 15), otrzymujemy płaski schematyczny wykres pola widzenia w kształcie elipsy. Badanie palcem lub ręką jest wyłącznie orientacyjne, niemniej jednak przy braku przyrządów może oddać duże usługi lekarzowi, zwłaszcza w badaniu chorego z uszkodzeniem śródczaszkowej części narządu wzroku (p.> anatomia siatkówki i śródczaszkowej części narządu wzroku, str. 31 i 39)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Altenberger, Stanisław 1965. Podręcznik okulistyki dla studentów akademii medycznych, wyd. 4 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.