parada-inscenizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 88 Tamże, s. 101. Warto dodać, że we wspomnieniach chłopskich czyta się niekiedy o podobnych scenach, które miały rozgrywać się na tarnobrzeskich błoniach, w czasie organizowanych na przełomie wieków XIX i XX wielkich paradach-inscenizacjach bitwy racławickiej (głównym animatorem tych uroczystości, w których brało udział po kilka tysięcy chłopów, był Wiącek)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Ziejka, Franciszek 1984. Złota legenda chłopów polskich, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.