paradier

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) choćby chwilowo, choćby bez pożytku. Miał on swoich adiutantów w sejmie, którzy radzi byli, aby splendory mitry sapieżyńskiej na nich spływały, a do takich należał przede wszystkim Zygmunt Kozłowski i Włodzimierz Niezabitowski, dwaj eleganci sejmowi, dwa paradiery. Zygmunt, nie na wiele w sejmie przydatny, okazał się później jako bardzo zręczny jaiseur w interesach finansowych i umiał zużywać wybornie swoje stanowisko delegata do Rady Państwa, swoje znajomości i stosunki celem robienia pieniędzy. Włodzimierz Niezabitowski zasłynął w swym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chłędowski, Kazimierz 1957. Pamiętniki. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.