parafilozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) o jego historiozofii i jego social programme. Z czego nie wynika bynajmniej by Norwid był filozofem, historiozofem lub działaczem społecznym. Cytowany przez p. Brońskiego autor holenderski ma jednak najwyraźniej na myśli filozofów nie poetów. Parafilozofem może być tylko ktoś uważający się za filozofa. Ktoś uważający się za poetę mógłby być najwyżej parapoetą...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.