parafreniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z.o. spotykamy również w zaburzeniach świadomości, np. w -*• stanach majaczeniowych i stanach onejroidalnych (-»• oniryczny stan). (L.K.) zespół osamotnienia -» izolacja zmysłowa zespół Otella (alkoholowy) -+ obłęd alkoholowy (zazdrości) zespół parafreniczny. charakteryzuje się -»• urojeniami paranoicznymi najczęściej wielkościowymi idącymi w parze z halucynacjami z zakresu wszelkich zmysłów (słuchowe, smakowe, węchowe, czuciowe, psychiczne, niekiedy wzrokowe i in.). Urojenia mają charakter fantastycznych fabulacji i znajdują potwierdzenie w doznaniach omamowych. Są one logicznie uporządkowane i układają się niekiedy w systematy poglądowe, filozoficzne lub religijne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.