paralelność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mogliśmy zebrać więcej takich spostrzeżeń i wtedy dałoby się ustalić: 1. chronologię względną zakresów tych wypowiedzi, tj. kiedy zaczynają się sądy o znaczeniu wyrazów, a kiedy np. o wymowie; czy da się stwierdzić paralelność tej chronologii z chronologią rozwoju poszczególnych podsystemów; 2. przyczynę, dla której tak mało jest wypowiedzi na tematy fleksyjne, a zupełnie brak dotyczących składni; 3. wzajemny stosunek poszczególnych funkcji językowych, wzajemną zależność, również chronologiczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.