paralinearny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Groupe et proposition, „Studia Philosophica” III, 1948, s. 203 - 209). Człony te są junktywne linearnie w zdaniu. Są one bowiem reprezentantami zewnętrznymi członów nuklearnych zdania: podmiotu i orzeczenia. Części rozwiniętych nuklearnych członów zdania są linearnie junktywne jedynie poprzez pośrednictwo członów konstytutywnych. Wszelkie człony paralinearne w zdaniu jako elementy formalne zdania są elementami informacyjnymi, dodatkowymi w stosunku do formalnej struktury zdania nuklearnego. Obok informacji dodatkowych dotyczących członów nuklearnych zdania, mamy także informacje dodatkowe, dotyczące zdania jako całości. Takim elementem jest np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabrocki, Ludwik 1980. U podstaw struktury i rozwoju języka. At the Foundation of Language Structure and Development, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.