paranoiczno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1920 r. Pocztówka reklamująca kinematograf i przedstawiająca nagą kobietę lecącą na orle nad katedrą Notre Dame zawierała następujące zdanie: J’espere que la turpitude de cette image vous agréera *. Podtytuł poematu głosi, iż jest to „paranoiczno-dydaktyczna rapsodia (quasi una fantasia)”. Według słów autora termin „rapsodia” jest aluzją do tomu wierszy przeklętego romantyka Petrusa Borcela pt. Rhapsodies (1832)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kornhauser, Julian 1983. Wspólny język (Jugoslavica), Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo