paranoiczno-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) realizmem (A. Breton, G. de Chirico, M. Ernst, Y. Tanguy) i stał się wkrótce jednym z jego najwybitniejszych przedstawicieli. Opierając się na teorii psychoanalizy Freuda, rozwinął własną metodę twórczą, określoną przez siebie jako paranoiczno-krytyczną, która polegać miała na obiektywizującej, zamierzonej i stałej interpretacji stanów majaczenia. W celu uzyskania atmosfery niezwykłości, fantastyki i grozy wykorzystywał w swych obrazach wizje senne, halucynacje, koszmary i przypadkowe zestawienia realnych przedmiotów; przedstawiał je w niezwykle sugestywny sposób dzięki eklektycznej umiejętności łączenia różnych elementów formalnych i wirtuozerii techn. pozwalającej na uzyskiwanie efek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.