paraproces

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 500 Gs dla niklu, 1400 Gs dla kobaltu; dalszy wzrost natężenia pola powoduje pewien niewielki wzrost namagnesowania powyżej nasycenia techn., będący wynikiem paraprocesu (—► magnesowanie); namagnesowanie dąży wówczas do wartości tzw. namagnesowania nasycenia bezwzględnego, równej namagnesowaniu spontanicznemu w temp. 0°K...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.