parateatrologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) traci zupełnie sens. Ponieważ w refleksjach zgodnych z tą tendencją najmniej uwagi poświęca się spektaklowi teatralnemu, natomiast całe życie społeczne postrzegane jest jako teatr albo przynajmniej parateatr, należałoby chyba mówić o parateatrologii”22  * *. Niepotrzebna ironia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dialog - Dialog (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.