parazytyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednocześnie z literaturą o wielkiem rozpięciu wzrasta znaczenie czasopiśmiennictwa. Mówi się o kryzysie książki (por. Ed. Mayre: Le livre et la crise, îY. L. 14.X; echo obszernej ankiety prowadzonej od maja w Bulletin du livre français) i o zabijaniu książki przez perjodyk. Maurice Delamain w La querelle du livre et du hebdomadaire stwierdza jego wyemancypowanie się i parazytyzm: »pisma literackie zabierają książce wszystko, jej materjały, jej powagę, jej autorów, jej reklamę i nie oddają jej nic...« (Toute l'Edition, 11.XI; przeciwny pogląd wyraża G. Sauvoisin: Les livres et les journaux littéraires, Journal des Débats, 2.X). Choćby się przyjęło, że to uogólnienie negatywne jest przesadzone, nie można mu odmówić pewnej zasadniczej racji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.