parkietowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mów parkietażu metalowego stale ulepszanego zresztą. Wynalazca dr Caritś opisał swoje próby w Nr 16 Biuletynu. Opisy wykazują długą drogę prób i ulepszeń, jakie przechodziły pomysły. To nowe ujęcie parkietowania polega na wprowadzeniu metalowych prętów, swego rodzaju łożysk kulkowych, w których lekko poruszać się może konstrukcja usztywniająca oraz innego systemu układu jak i przytwierdzenia listew. Próby już wykonane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.