parkowo-przestrzenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na uwagę zasługuje jeszcze jedna inicjatywa ministra Briihla we wsi Wola. Teren zajęty pod rezydencję był dla niego zapewne zbyt szczupły, aby można było na nim rozwinąć większą inicjatywę. Postanowił więc utworzyć w pobliżu drugie założenie parkowo-przestrzenne. Powstało ono przy południowej stronie drogi wolskiej, niezbyt daleko od pałacu, w miejscu obecnie położonym między szpitalem zakaźnym nr 1 (w XVIII w. posiadłość starosty Unruha, później Ohma), a ul. Bema, zwanym potocznie Sadurką. Był to teren...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1974. Dzieje Woli, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.