parlamentarno-burżuazyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wych cech strukturalno-organizacyjnych” 13. Za główne kryterium uznał Skrzydło klasowość partii stwierdzając, że pozostałe czynniki są uwarunkowane treścią klasową partii, mają więc niejako charakter wtórny. W oparciu — stronnictwa parlamentarno-burżuazyjne; — stronnictwa parlamentarno-burżuazyjne, — partie faszystowskie; — partie marksistowsko-leninowskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.