parlamentarno-demokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dlatego też co trzeźwiejsi działacze burżuazyjni nawołują do „umiarkowania”, udowadniając, że z punktu widzenia klasowych interesów całej burżuazji parlamentarno-demokratyczne metody rządzenia są bardziej „pewne” od metod jawnie faszystowskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podstawy 1962. Podstawy marksizmu-leninizmu. Podręcznik, tłum. R. Hekker et al., wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo