parlamentaryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 14 marca 1917 r. na wieść o rewolucji w Rosji Hollweg złożył oświadczenie, że sytuacja wymaga przeprowadzenia w Niemczech daleko idących reform 15. Wśród niepewności i napięcia Wilhelm II zapowiedział 4 kwietnia 1917 r. „demokratyzację” Niemiec 16. Partia konserwatywna i Frakcja Niemiecka wystąpiły przeciwko „parlamentaryzacji” 17. Ministrowie pruscy uważali, że sytuacja w Niemczech różni się od sytuacji w Rosji, byli przeciwni wprowadzeniu powszechnego prawa wyborczego w Prusach 18. Sztab generalny również wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Knebel, Jerzy 1967. SPD wobec sprawy polskiej (1914-1918), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.