paroksytonicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inny etap procesu kompozycji dokumentują nazwy Bógzapłać i Bożeratuj. Unieruchomienie fleksyjne członu pierwszego w grupach syntaktycznych „Bóg zapłać” i „Boże ratuj” przesądza o tym, że powstałe z nich nazwy nie są już zestawieniami. Cechuje je nieprzestawialność człpnów i łączność semantyczna tak samo jak w przypadku compositum, ale odróżnia odeń samodzielność fleksyjna i akcentowa. Analizowane nazwy są nieodmienne i akcentowane paroksytonicznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.