partitiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przed szczegółową analizą stosunków przypadkowych w wybranym przez nas języku malgaskim spróbujmy dla celów teoretycznych zbadać to właśnie trudne pogranicze między przypadkiem pozycyjnym a kontekstowym w innych językach. Oczywiście chodzi tu o takie konstrukcje przypadkowe, które nie są wyrażane ani morfemem, ani też wyrazem pomocniczym (przyimkiem). Taką sytuacją może być np. konstrukcja partitiwu w wielu językach, które przy niej nie używają ani końcówki, ani też przyimka. Tak jest np. po niemiecku w układzie syntaktycznym ein Glas Wasser 'szklanka wody’ lub po bułgarsku z tym samym znaczeniem ¿asa voda. Wyrazy stojące tutaj w partitiwie ('cząstka masy wody’) nie mają...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.