partycypowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Postanowienia te przewidują partycypowanie związków komunalnych w podatku od kopalń nietylko zależnie od położenia miejsca wydobycia, ale również od położenia budowli pomocniczych i innych przynależności, do których zaliczyć należy także urządzenia dla celów przygotowania minerałów do obrotu handlowego zatem i młyny kainitowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.