partyjno-radziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kułacy zaczęli masowo odmawiać Państwu Radzieckiemu sprzedaży nadwyżek zbożowych, których się u nich nagromadziło niemało. Zaczęli oni stosować terror przeciwko kołchoźnikom, przeciwko pracownikom partyjno-radzieckim na wsi, zaczęli podpalać kołchozy i państwowe składy zbożowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Historia 1949. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.