paryter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tablica 4 Odchylenia kursu oficjalnego od kursów paryteru siły nabywczej (w •!,) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Kraje Kanada WCK a -5,7 —4,4 -4,5 0,9 0,9 5,3 0,1 7,4 WCP& -7,9 —7,6 —8,3 —2,1 6,7 11,5 0,9 6,4 Francja WCK —7,9 —16,1 —15,5 -4,4 14,2 —1,5 23,3 7,4 WCP — — —14,6 —5,9 17,1 6,6 5,2 —8,5 RFN WCK —27,4 —21,8 —18,1 —7,2 16,2 19,7 25,9 12,7 WCP —26,9 —17,5 —13,8 —5,2 15,4 19,1 21,1 7,8 Włochy WCK -5,8 —6,9 —6,0 3,2 6,5 1,4 14,8 —7,1 WCP —10,1 —7,2 —7,1 —0,7 6,1 10,0 12,2 -3,2 Japonia WCK —18,9 —18,8 —15,9 1,5 23,3 9,1 9,5 19,3 WCP —14,0 -14,7 —17,6 —5,8 15,5 22,3 8,4 6,0 Wielka Brytania WCK —8,8 —8,8 -2,7 6,6 10,3 0,5 10,9 -7,9 WCP —4,4 —2,9 2,6 10,1 10,2 —4,2 2,7 -14,1 a Wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych; b Wskaźnik cen towarów przemysłowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drabowski, Eugeniusz 1981. Teorie kursu walutowego, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.