pas-km

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mogła osiągnąć wpływy pokrywające jej koszty własne i zapewniające planowany zysk. Oznacza to, że przeciętna stawka wpływu z 1 ntkm i 1 pas-km powinna pokryć z odpowiednią nadwyżką przeciętny koszt własny wykonania tych jednostek produkcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mika, Zbigniew 1970. Taryfy kolejowe. Cz. 2. Taryfy ekspresowe i towarowe, wyd. 5 uaktualn., Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.