pasiakowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przywdziałem pasiakowy strój i zostałem tak zwanym komenderowanym więźniem na stanowisku sanitariusza rewirowego. Lubiłem to zajęcie, mimo że przed wojną byłem uczniem gimnazjum mechanicznego, a w czasie wojny ukończyłem szkołę przemysłową i otrzymałem dyplom czeladnika-mechanika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawlak, Zacheusz 1969. Przeżyłem..., Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.