pasjonowanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lacyjnie przez historię. „Ci, którzy pragnęliby zachować dla nas na zawsze te czcigodne zabytki minionych wieków, dowodzą przez to, że są bardziej zdolni do pasjonowania się ideą niż do wnikania w rzeczywistość i rozumienia niepowstrzymanego biegu dziej ów“ (162) i do tej istotnie słusznej uwagi Skałdin dodaje gorące filipiki w manchesterskim stylu. „Gromadzkie użytkowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.