pasmanteryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wystudiowanie ilustracji, makiety wzruszenia. Wkró ce pisarz — i czytelnik — znajduje się już poza lite raturą; bowiem koncepcja dzieła literackiego musi by literacka, a nie polityczna, podobnie jak koncepcj stołu musi być stolarska, a nie pasmanteryjna. W istc cie też nieraz troski, terminy i sprawy literackie staj się nieświadomym szyfrem troski dydaktycznej i pe dagogicznej. „Formalizm” więc, o którym mowa, staj się — w ostatecznym rachunku — problemem nie tyli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Błoński, Jan 1956. Poeci i inni, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.