pasowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wrostki. Niezależnie od wrostków spowodowanych przeobrażeniami wtórnymi oliwiny często zawierają pierwotne czarne wrostki magnetytu, chromitu, ilmenitu itp., czasem pasowo koncentrujące się lub nawet zagęszczające się tak dalece, że stają się przyczyną nieprzezroczystości ziarn tych minerałów. W lawach bardzo pospolite są wrostki szkliste lub okludowane partie mikrokrystalicznego tła skalnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.