passawski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeciwników swoich oczywiście nie przekonał, co gorsza, został przez nich uwięziony i wedle oględnego wyrażenia żywotu „zesłany do Szwabii”, gdzie przebył półtrzecia roku. Z innych źródeł, mianowicie z regestów papieskich zawierających listy papieża Jana VIII do biskupów bawarskich z lat 872-3, dowiadujemy się o wiele drastyczniejszych szczegółów o przebiegu całej tej. sprawy. Papież zarzuca w szeregu listów arcybiskupowi salzburskiemu Adalwinowi, biskupowi passawskiemu Hermanrykowi i biskupowi fryzyńskiemu Annonowi, że bezprawnie przywłaszczyli sobie prawo sądzenia równego sobie godnością arcybiskupa, że gwałtem usunęli go z jego stolicy, uwięzili, poddali wymyślnym szykanom (trzymanie na mrozie i śniegu, czynne zniewagi), a następnie zatrzymali w więzieniu z dala od jego diecezji. Papież żądał bardzo stanowczo zwolnienia go i przywró...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lehr-Spławiński, Tadeusz 1954. Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.